PROGRAM SPECIALIZARE

Dezvoltator de E-Learning

 Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare subordonat Academiei Oamenilor de Știință din România este organizatorul programului de specializare pentru ocupația Dezvoltator de E-learning, program autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului Bucureşti (Autorizație – seria B nr. 0012732).

Dezvoltatorul de e-learning este un specialist în educaţie şi formare profesională care folosește tehnologia informației și comunicației (TIC), cât și strategii și metode de predare-învățare specifice programelor de învățare la distanță. Dezvoltatorul de e-learning este o ocupație certificată în Romania (Codul Ocupațiilor din România – 235905) ale cărui competențe sunt formate și dezvoltate prin programe de formare continuă organizate de furnizori publici sau privați.

Acest program de specializare este una dintre activitățile importante ale Departamentului de E-learning (DeL) lansat în anul 2020 în cadrul Institututul de Cercetări Avansate Interdisciplinare. Ideea pentru acest departament s-a născut pe parcursul derulării proiectului editorial “Educația prin E-learning”, proiect care s-a finalizat prin publicarea cărții “Educația prin E-learning” care îi are ca autori pe prof.univ.dr. Doina Banciu, conf.univ.dr. Ben-Oni Ardelean, conf.univ.dr. Larisa Ivașcu și lect.univ.dr. Daniel Fodorean.

MOTTO

Învățăm online, despre învățarea online, pentru a preda online.

SCOPUL PROGRAMULUI

Acest program pregăteaște profesori și traineri competenți pentru predare și formare profesională specializată prin intermediul noile tehnologii ale informației și comunicației.

PUBLIC-ȚINTĂ

Programul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, specialiștilor în formare și educație, precum și altor persoane interesate de crearea și gestionarea programelor de învățare online, inclusiv programe de training pentru personalul unei companii.

ECHIPĂ – FORMATORI ȘI SPECIALIȘTI INVITAȚI

Doina Banciu – Director General Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare

Vicepreședinte Academia Oamenilor de Știință din România, Profesor universitar, coordonator doctorate, vicepreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a condus timp de 15 ani Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din România (ICI), autor a mai multor lucrări în domeniu.

Daniel Fodorean – Coordonator Program „Dezvoltator de E-learning”

Lector universitar, cadru didactic asociat în învățământul la distanță din SUA, a coordonat timp de șapte ani un program de învățământ la distanță în învățământul superior din România, coautor al cărții “Educația prin e-learning“.

Ben-Oni Ardelean – conferențiar universitar, deputat, a înființat și coordonat timp de șapte ani un program de învățământ la distanță în învățământul superior din România, coautor al cărții “Educația prin e-learning“.

Larisa Ivașcu – conferențiar universitar, Directorul Centrului de Cercetări în Inginerie și Management, președintele comisiei didactice la nivelul facultății, coautor al cărții “Educația prin e-learning“.

Dumitru Popescu, profesor universitar dr. ing., Universitatea Politehnică din București, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință, autor a mai multor lucrări de specialitate

Razvan Rughinis – profesor universitar dr. ing., Universitatea Politehnică din București, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință, autor a mai multor lucrări de specialitate

Victor Vevera – Dr. ing., director general Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, specialist în securitate cibernetică

Mireille Rădoi – conferențiar universitar, director general Biblioteca Centrală Universitară Carol I, experiență în administrare biblioteci

Carmen Cîrnu – director general al Institutului Național de Studii și Cercetări în Comunicații (INSCC), specialist în e-learning

COMPETENȚE ȘI STRUCTURĂ

Programul se focalizează pe dezvoltarea următoarelor competențelor specifice:

 • Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului;
 • Integrarea TIC în educație și formare;
 • Analiza nevoilor de e-learning;
 • Implementarea politicilor de e-learning;
 • Managementul programelor de educație/formare prin e-learning la nivelul organizației;
 • Dezvoltarea conținutului și materialelor suport pentru sistemele de educție/ formare prin e-learning (LMS – Learning Management System)
 • Evaluarea programelor de educție/ formare prin e-learning.

Competențele specifice ocupației dezvoltatorului de e-learning vor fi transferate cursantului prin intermediul celor șase module tematice intensive care compun structura teoretică a programului și prin intermediul aplicațiilor practice, secțiune care reprezintă 2/3 din totalul orelor atribuite pentru acest program.

 

FORMA, DURATA ȘI MODALITATEA DE PREGĂTIRE

Pregătirea va avea loc în format online utilizând atât modalități sincrone directe, cât și modalitățile asincrone. Modalitatea sincronă (MS) directă presupune că formatorul și cursanții se vor conecta online prin Zoom pentru pregătire teoretică și pentru pregătirea practică. Modalitatea asincronă (MA) presupune că participantul la curs va lucra în mod independent pe platforma Moodle, sub îndrumarea formatorului, atât pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice (SI – studiu individual), cât și pentru realizarea anumite activități practice (P). Intercalarea celor două modalități în structura cursului conferă cursanților posibilitatea de a experimenta în mod personal și direct învățarea la distanță în diferitele sale forme.

PREGĂTIREA TEORETICĂ PREGĂTIREA PRACTICĂ
Curs Online

11 ore

Studiu Individual

9 ore

Activități Aplicative Asistate (AA)

15 ore

Proiect Practic (P)

25 ore

Programul se va desfășura pe o perioadă 3-44 săptămâni prin alternarea întâlnirilor online directe și cu activități independente desfășurate pe platformă.

CALENDAR

 • Înscrieri: 06.04.2021 – 22.04.2021
 • Deschiderea oficială: 26 Aprilie 2021

ÎNSCRIERE

 1. Completare Formular de înscriere – https://forms.gle/svMRDSerP8uAxnDQ9
 2. Declarație Cursant Format Online – se va tipări, completa, scana și trimite prin email
 3. Documente necesare pentru înscriere:
 • copie buletin/ carte de identitate
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de licență sau adeverință
 • documentul doveditor al schimbării numelui (dacă este cazul)
 1. Declarație-Acord Pentru Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personalse va tipări, completa, scana și trimite prin email
 2. Achitare taxă program de studiu

* Documentele scanate se vor trimite prin email la icai@aosr.ro

COSTURI

Taxa pentru curs este de 750 lei/participant și include costurile pentru instruire, administrare, cât și pentru materialele de curs. Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau pentru eliberarea certificatului de absolvire.

Taxa pentru curs se poate achita astfel:

 • prin transfer bancar, în contul deschis la Trezoreria Statului Sector 5 nr. RO34TREZ70520F330800XXXX – cu descrierea „C/val program de specializare”
 • cu chitanță, la sediul Institutului din Str. Ilfov nr. 3, sector 5, București.

Denumirea instituției: Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”.

Codul de identificare fiscală este: 38655083.

Cursul se poate plăti integral sau în două rate, 350 lei la înscriere și 400 înainte de examinare

Ordinul de plata se trimite prin email la adresa icai@aosr.ro

EXAMEN FINAL COMPETENȚE ȘI CERTIFICAT ABSOLVIRE

Examenul pentru finalizarea cursului se va susține online la data fixate de comisia de examen.

La finalul cursului absolventul va primi o diplomă emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, aceasta fiind recunoscută și la nivel european.