Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”  desfășoară numeroase activități în sprijinul științei și culturii:

  • organizarea sau co-organizarea de evenimente culturale și științifice ;
  • organizarea de dezbateri asupra unor teme de interes național;
  • publicarea on-line sau tradițional a unor documente de interes;
  • sprijinirea unor acțiuni culturale organizate de diferite instituții din țara și străinătate.

2019

I. Participarea la organizarea de evenimente:

  • Slove Musecelene 2019
  • „Agricultura inteligentă – componentă a sistemului europa digitală”
  • Cercetare și educație pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică” / ”Research and Education for Science, Technology, Engineering and Mathematics”

 1. Slove Muscelene 2019

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din București, Asociația DigiLib Muscel, Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI)  și Biblioteca Municipală „Ion Barbu“, cu sprijinul Primăriei Câmpulung Muscel, a organizat în zilele de 18-19 iulie 2019 la Câmpulung Muscel, a XI-a ediție a simpozionului „Slove Muscelene“. Tema principală a simpozionului a fost „Securitatea informației digitale în secolul XXI“.

Manifestarea s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Evenimentul se desfășoară întotdeauna în perioada zilelor Câmpulungului, în jurul datei de 20 iulie, de ziua Sf. Ilie ocrotitorul orașului și  constituie o autentică sărbătoare științifică și culturală, atât prin prestigiul participanților, cât și prin calitatea lucrărilor științifice prezentate.

La manifestare au participat reprezentanți ai Academiei Oamenilor de Știință din România, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, reprezentanți ai administrației locale, specialiști ai mediului academic și de cercetare, specialiști din instituții de învățământ și cultură. Lucrările simpozionului vor fi publicate pe site-ul manifestării și în Revista Română de Informatică.

http://www.bcub.ro/noutati-si-evenimente/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationala-agricultura-inteligenta-componenta-a-sistemului-europa-digitala

2. „Agricultura inteligentă – componentă a sistemului europa digitală”

Biblioteca Centrală Universitară „CAROL I”, Institutul De Cercetări Avansate Interdisciplinare „CONSTANTIN ANGELESCU”, Asociația Digilib Muscel și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara a organizat în perioada 10-12 octombrie 2019, în cadrul manifestărilor Strada de C’Arte, conferința „Agricultura inteligentă – componentă a sistemului europa digitală”. Obiectivul principal al acestei conferințe a fost promovarea unei noi abordări în dezvoltarea domeniului agrar, stimularea inovării și implicit creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic pentru sprijinirea introducerii metodelor moderne în agricultură. De asemenea organizatorii și-au propus să promoveze serviciile de informare și documentare digitale oferite de structurile info-documentare specializate în sprijinul introduceri de noi procedee și metode în agricultura clasică. În acest context, conferința va contribui la promovarea și diseminarea politicilor și strategiilor comisiei europene în domeniul agriculturii inteligente. Manifestarea s-a bucurat de participarea unor specialiști de renume din țară și străinătate. Lucrările prezentate vor fi publicate în reviste cotate la nivel internațional. Conferința a avut loc la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” Calea Victoriei nr. 88, sector 1, București, la sediul Academiei Oamenilor de Știință din România (Str. Ilfov, Nr. 3, Sector 5, București) și sediul Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (Splaiul Independenței nr. 54, sector 5).

3. „Cercetare și educație pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică” / ”Research and Education for Science, Technology, Engineering and Mathematics”

Organizator al manifestării ştiinţifice: Fundaţia SCIENTICA

Coorganizatori: Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI), Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare (ISCDI), Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (UTM)

Locul desfăşurării/data desfăşurării: Sediul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Strada Ilfov nr. 3 în perioada 30.10-01.11.2019

Manifestare științifică națională cu participare internaţională al cărei scop a fost prezentarea și promovarea educației pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică (ȘTIM/ STEM) în școală și în societate în vederea unei societăți sustenabile; – prezentarea și promovarea politicilor Comisiei Europene pentru educație ȘTIM/ STEM – integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti.

II. Participarea la evenimente:

http://anbpr.org.ro/wp-content/uploads/2019/04/Invitatie_Conferinta_ANBPR_Sibiu_23-25_mai_2019_IC.pdf

1. În perioada 23-25 mai 2019, a avut loc la Sibiu, Conferința Națională a ANBPR BiblioPUBLICA, cu tema “Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”.

Ediția de primăvară a Conferinței de la Sibiu a fost un eveniment profesional co-organizat de Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu și ANBPR, cu suportul sponsorilor, partenerilor și colaboratorilor tradiționali ai Asociației și cu implicarea reprezentanților bibliotecilor publice la nivel național.La manifestare vau participat și membrii ai AOSR

https://www.dcnews.ro/robotica-si-imprimare-3d-in-biblioteci_701385.html

2. Conferinţa internaţională Robotică şi imprimare 3D în biblioteci

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 16-17 octombrie 2019

Conferința a fost organizată de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov. La activitățile ştiinţifice au participat cadre didactice din universitățile europene, profesori din învăţământul superior românesc, cercetători ştiinţifici. Orientarea bibliotecilor spre industriile creative şi inteligenţa artificială este o tendinţă în plină ascensiune, procese precum interconectarea serviciilor, relaţia cu utilizatorii, circulaţia informaţiei transformându-se radical. Relaţia om-maşină în noua configurație va optimiza noua cunoaştere şi serviciile tip discovery.

”Procesul de decizie va fi puternic influenţat de tehnologiile emergente adoptate in biblioteci care, vor deveni adevărate hub-uri de cercetare interdisciplinară”, arată un comunicat BCU Carol I, transmis exclusiv DC News.

Moderatori conferinţă: lector univ. dr. Andrada FĂTU-TUTOVEANU (Facultatea de Litere, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, România) şi prof. univ. dr. Philippe LOUBIÈRE (Université Paris – III, Franţa)

9,00-9,30 – Cuvânt de salut şi deschiderea lucrărilor – dr. Daniel NAZARE (director Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, România) şi prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU (preşedinte Consiliul Ştiinţific Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, București, România)

3. Targ de carte – Brăila. La invitația Primăriei Brăila și a Bibliotecii Județene Brăila, ICAI și Editura Tehnica, care a fost preluată de AOSR, au participat la un târg de carte care a avut loc la Brăila, între 25-28 Septembrie 2019. Au fost expuse lucrări reprezentative editate atât de Editura AOSR cât și de Editura Tehnica. Exponatele s-au bucurat de atenția publicului.

2020

1. Simpozionul ”Slove Muscelene” Câmpulung Muscel 16-17 Iulie 2020

Tema: Rolul Bibliotecii digitale in sistemul E-learning

Sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), Biblioteca Municipală “Ion Barbu” – Câmpulung Muscel și Asociația Digilib Muscel au organizat a 12-a ediție a simpozionului “Slove muscelene” cu tema “Rolul Bibliotecii digitale in sistemul E-learning“. Manifestarea s-a desfășurat online joi, 16 Iulie 2020, între orele 10:00 și 13:00.

La manifestare au participat 36 de invitați, directori de Biblioteci Județene (Alba, Brăila, Dâmbovița, Mehedinți, Sibiu), reprezentanți ai B.J. Brașov, Cluj-Napoca și Rm. Vâlcea, reprezentanți ai unor Biblioteci Universitare, cadre universitare (Univ. Politehnica Timișoara, Universitatea din București și Univ. Politehnica din București), cercetători în domeniul informaticii (ICI București), reprezentanți ai unor companii în domeniul ITC.

 http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2020/07/info-slove-muscelene.pdf

 2. Editia a IX-a a Festivalului Strada de C`Arte 

 Vineri, 25 septembrie 2020, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România (AOȘR) – prin Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare ”Constantin Angelescu” – și Comisia Națională a Bibliotecilor (CNB), a organizat în cadrul ediției a IX-a a Festivalului Strada de C`Arte dezbaterea cu tema ”Rolul bibliotecilor în noua paradigmă digitală de învățare”, în Aula BCUB. La manifestare au participat, atât online cât și în sală, personalități ale lumii academice și de cercetare, directori de biblioteci, profesori, oameni de cultură. Dezbaterea a fost urmată de lansarea cărții ”Educația prin E-learning”, autori Doina Banciu, Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivașcu și Daniel Fodorean, apărută prin colaborarea Editurii AOȘR și Editurii Tehnice. Dezbaterea a fost moderată de prof. Doina Banciu, vicepreședinte AOȘR, și conf. Mireille Rădoi, secretar al CNB.

Invitați speciali:

Prof. univ. Dr. ing. Adrian Badea – președintele AOSR,

Prof. univ. Dr. Sorin Cîmpeanu – președintele Consiliului Național al Rectorilor

Prof. univ. Dr. Romiță Iucu – Universitatea București

Prof.univ. Dr. Tudor Prisăcaru – președintele Senatului UPB

http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/invatamant-clasic-sau-e-learning/

 Simpozionul ”Securitatea datelor cetățenilor în administrațiile publice digitalizate”  planificat in  19 martie 2020 a fost  reprogramat si va fi susținut on – line, pe platforma zoom, la o data ce va fi anunțata ulterior.

  3. Deschidere curs online Dezvoltator de E-learning

Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) prin Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI)  a deschis joi, 3 Decembrie 2020, cursul online Dezvoltator de E-learning. Evenimentul a fost deschis de  prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România în prezența președintelui AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, precum și a lectorilor invitați: prof. univ. dr. ing. Dumitru Popescu, prof. univ. dr. ing. Răzvan Rughinis, dr. ing. Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatica (ICI) – Bucurețti, dr. Carmen Cîrnu, director general al Institutului Național de Studii și Cercetări în Comunicații (INSCC), conf. univ. dr. Larisa Ivașcu, director al Centrului de Cercetări în Inginerie și Management -Universitatea Politehnica din Timișoara, lector univ. dr. Daniel Fodorean – decan al Facultății de Teologie, Institutul Teologic Baptist, lector univ. dr.ing. Mihail Dumitrache, Universitatea din București.

Participanții au relevat importanța acestui curs și au subliniat nevoia de adaptare a sistemului de învățământ la condițiile actuale datorate crizei sanitare. De asemenea, din intervențiile invitaților a reieșit faptul ca dezvoltarea învățământului bazat pe E-learning este un proces continuu, care se va intensifica în anii următori.

La prima ediție a cursului s-au înscris cadre universitare, doctoranzi, profesori din învățământul preuniversitar, bibliotecari și informaticieni din București, Timișoara, Cluj, Brașov precum și din mediu rural. Cursanții au reiterat în intervențiile lor interesul pentru acest curs și așteptările pe care le au după parcurgerea acestuia.

Cursul se va încheia pe data de 21 Decembrie 2020.

2021

1. Simpozionul „Slove Muscelene” Ediția a XIII-a, 15-16 iulie 2021

Tema: 500 de ani – De la Scrisoarea lui Neacșu la comunicarea digitală de azi

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI) a fost unul dintre organizatorii celei de-a XIII-a ediții a simpozionului „Slove Muscelene”, alături de alte instituții prestigioase de cultură din România: Fundația Universitară „Carol f, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Muzeul Național al Literaturii Române, ICI – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică București, Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov și Asociația DigiLib Muscel.

Această a 13-a ediție s-a desfășurat în format hibrid, adică atât fizic la Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București (15 iulie) cu transmisiune live pe internet, cât și online (a doua zi, 16 iulie, sesiunea de comunicări științifice).

Tema ediției de anul acesta a fost ”500 de ani de la Scrisoarea lui Neacșu la comunicarea digitală de azi”. Invitatul special al evenimentului a fost academicianul Răzvan Teodorescu, alături de care au participat directori de biblioteci publice județene din România: Alba, Sibiu, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Dolj, directorul Bibliotecii Centrale Universitare – lași, directorul Bibliotecii Municipale a orașului București, directori ai bibliotecilor universităților, oameni de știință, cercetători și academicieni, profesori de la cinci universități din țara (București, Craiova, Timișoara, Sibiu și Târgoviște) și un numeros public online.

La deschiderea oficială a evenimentului, în Aula BCU „Carol I” din București, au luat cuvântul prof. univ. dr. Doina Banciu, iniţiatorul încă din 2009 al evenimentului „Slove Muscelene”, conf. univ. dr. Mireille Rădoi – director general BCU „Carol I”, dr. Victor Vevera – director general ICI Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Nicolae I. Brînzea – consilier, Secretariatul General al Guvernului, Dragoş Adrian Neagu – preşedintele ANBPR. Ministrul Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, a adresat un mesaj organizatorilor, prin care a arătat importanţa manifestării şi rolul bibliotecilor în promovarea culturii şi educaţiei.

Lucrările în plen au fost deschise de academicianul Răzvan Teodorescu, care a subliniat importanţa acestei jumătăţi de mileniu de la apariţia primului document atestat în Limba română, printr-un expozeu care a îmbinat o documentare doctă cu farmecul personal al interpretării istorice, prin conexiuni multiple la nivel regional şi european între evoluţia Ţării Româneşti de la 1521 şi Marile Puteri politice ale Evului Mediu.

În expunerea „De la slovele lui Neacşu la Slovele Muscelene”, prof. univ. dr. Doina Banciu, vicepreşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a evocat dintr-o perspectivă personală istoria de 13 ani a ediţiilor acestei manifestări ştiinţifice şi a arătat că importanţa acestui simpozion rezidă în consolidarea conştiinţei profesionale a bibliotecarilor, a profesioniştilor din documentare şi cercetarea bibliologică şi a
tehnologiei informaţiei pentru a promova şi susţine cele mai noi cercetări şi inovaţii din aria digitalizării de astăzi.

Link-uri de referință pentru eveniment și înregistrări video:

https://evenimentulmuscelean.ro/2021/07/20/500-de-ani-de-la-primul-document-in-limba-romana-scrisoarea-lui-neacsu-omagiata-la-bucuresti-si-campulung-analogic-si-online/

https://www.trinitas.tv/slove-muscelene-500-de-ani-de-la-scrisoarea-lui-neacsu-la-comunicarea-digitala-de-astazi/

https://www.dcnews.ro/incepe-simpozionul-slove-muscelene-editia-a-xiii-a-15-16-iulie-2021_828837.html

https://www.dcnews.ro/500-de-ani-de-la-cel-mai-important-document-al-culturii-romanesti-simpozion-la-bcu-carol-i_829352.html

https://jurnaluldearges.ro/slove-muscelene-in-exil-la-bucuresti-cu-colaborare-din-brasov-138541/

https://comunic.ro/500-de-ani-de-la-primul-document-in-limba-romana-scrisoarea-lui-neacsu-omagiata-la-bucuresti-si-campulung-analogic-si-online/

https://argesulonline.ro/la-aniversarea-a-500-de-ani-de-limba-romana-scrisa-simpozionul-slove-muscelene-a-devenit-slove-bucurestene/

2023

Conferința „Transformarea digitală a instituţiilor publice de cultură”

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviştei şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România organizează Conferinţa „Transformarea digitală a instituţiilor publice de cultură”, susţinută de prof. univ. dr. Doina BANCIU, Vicepreşedinte AOSR.

Data: 13 ianuarie 2023, ora 11.00
Locaţia: Sediul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa, Târgovişte – Strada Stelea nr. 2, Sala de conferinţe

– Moment artistic susţinut de Sextetul Orchestrei Simfonice Muntenia –

“Sisteme AI pentru educație modernă și adaptivă”

DEZBATERE HIBRID CU TEMA 
“SISTEME AI PENTRU EDUCAŢIE MODERNĂ ŞI ADAPTIVĂ”

Miercuri, 15 februarie 2023, Ora 12:00 – sediul AOSR

INVITAȚI
Acad. Florin FILIP – Academia Română
Prof. univ. dr. ing. Larisa IVAȘCU – Universitatea Politehnica Timișoara
Prof. univ. dr. Răzvan BOLOGA – Academia de Studii Economice din București

MODERATOR: Prof univ. dr. ing Doina BANCIU

Eveniment organizat de Academia Oamenilor de Știință din România prin INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE INTERDISCIPLINARE „CONSTANTIN ANGELESCU”

Prof. dr. Doina Banciu a fost invitată să participe la Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice, BiblioPUBLICA, cu tema Biblioteci pentru comunități incluzive” pentru a susține în plen o intervenție despre transformarea digitală a bibliotecilor publice. La eveniment au participat directorii și managerii marilor biblioteci județene din toată țara, precum și alți bibliotecari și specialiști, care au preocupări în domeniu.

     În perioada 29-30 septembrie 2023 doamna prof. Doina Banciu a fost invitată să participle la Zilele Bibliotecii Județene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova și la inaugurarea „Muzeului Cărții și Exilului Românesc”. Manifestarea a reunit numeroase personalități din toată lumea pentru a participa la deschiderea muzeului. Printre aceștia se pot enumera academicianul Basarab Nicolescu – fizician, filosof, eseist, scriitor, profesor și membru de onoare al Academiei Române; Theodor Damian – preot, poet și profesor, fondator al Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York și al revistei culturale Lumină, membu al AOSR filiala New-York; Andrei Codrescu – poet, prozator, eseist, jurnalist, traducător și profesor, laureat al mai multor premii prestigioase din țară și străinătate; George Roca – scriitor, poet, grafician, editor, cunoscut promotor cultural român stabilit în Australia și membru fondator al Academiei de Științe, Literatură şi Arte; Anca Fanea – lingvist, cercetător, doctor în filologie al Facultății de Litere, Universitatea din București; Adrian Sângeorzan – poet, prozator și medic, membru al Uniunii Scriitorilor din România, al International Library of Poets din SUA și al Mișcării mondiale de poezie Poeta del Mundo; Gabriel Badea Păun – istoric de artă și eseist. Au participat reprezentanți ai administrației locale și culturale, printre care primarul orașului Craiova, dna. Olguța Vasilescu și dl. Luca Niculescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În intervenția sa, dna. Prof. Doina Banciu a prezentat succinct obiectivele Academiei Oamenilor de Știință din România și a subliniat prezența unui membru al Academiei, care a fost omagiat în cadrul evenimentului, dl. Theodor Damian. Cu această ocazie, domnului Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Județene Craiova i-a fost înmânată din partea AOSR o diplomă de excelență pentru contribuția la dezvoltarea și modernizarea bibliotecilor.

Doamna Doina Banciu a fost invitată ca panelist la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, ediția I, care a avut loc la Palatul Parlamentului în perioada 15-16 noiembrie 2023.

La această manifestare au participat membri ai Guvernului României (printre care Adrian Țuțuianu – Secretar General adjunct al Guvernului, Bogdan Dumea – Secretar de Stat al Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Diana Baciuna – Secretar de Stat al Ministerului Culturii), reprezentanți ai administrației locale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, organizații non-guvernamentale, companii private.

Doamna Doina Banciu a arătat că seniorii pot avea un aport semnificativ în definirea de strategii și direcții în cercetare-dezvoltare sau pot sprijini tânăra generație în dezvoltarea carierei. De asemenea a subliniat necesitatea implicării tuturor forțelor politice și sociale pentru ca seniorii să nu devină o povară pentru societate.

Dna. Prof. Doina Banciu a fost invitată să participe ca panelist la o conferință cu o largă recunoaștere intenațională, organizată de Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) și Radio România în perioada 16-17 noiembrie 2023.

Conferința cu titlul „Diverse and distinctive: How culture powers public service media” (Divers și distinctiv: modul în care cultura alimentează serviciul public mass-media) a avut ca scop examinarea conținutului cultural de înaltă valoare, diversitatea și incluziunea, cu accent deosebit pe difuzarea pentru comunitățile naționale, regionale și locale. Conferința și-a propuns să arate valoarea mass-media ca serviciu public, capabil să reunească oamenii în jurul valorilor lor comune.

La conferință au susținut intervenții Răzvan Ioan Dincă – preşedinte director general, Radio România; Ahmed Nadeem – secretar general ABU; Jean Philip De Tender – director general adjunct EBU; Claudio Cappon – secretar general COPEAM; Paola Parri – vice-secretar general COPEAM; David Jordan – directorul de politici editoriale și standarde al BBC și secretar general PBI; Ignatius Hendrasmo – director RRI, precum și alți specialiști în domeniu.

Dna. Prof. a prezentat obiectivele Academiei Oamenilor de Știință din România și cooperarea cu Radio România pentru promovarea științei în România, în special în rândul tinerilor. Audiența a fost interesată de această colaborare, iar o serie de posturi de radio străine și-au arătat disponibilitatea pentru cooperarea cu AOSR și preluarea inițiativei Academiei de a crea un site dedicat precum cel intitulat „Ambasadorii Științei”.

2024

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România organizează, cu ocazia Zilei de 8 Martie, evenimentul ”Știință și Cultură”, în cadrul programului ”Valențele feminității”. Evenimentul are loc miercuri 6 martie 2024, începând cu ora 15:00, la sediul AOSR din strada Ilfov nr. 3, sector 5.