Concurs

Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” (ICAI) a fost constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, HG nr.641/2007 pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Știință din România, Hotărârii Adunării Generale a Academiei Oamenilor de Știință din România din 18.12.2017

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” este instituție de drept public, cu personalitate juridică, parte a sistemului național de cercetare dezvoltare, în subordinea Academiei Oamenilor de Știință din România.

ICAI are drept scop dezvoltarea științelor fundamentale și aplicate prin cercetări inter-trans- și multidisciplinare, prin producere și transfer de cunoaștere științifică la nivel academic.

ICAI are drept obiective reprezentarea la nivel național a unor domenii de activitate științifică, afilierea la uniunile științifice internaționale și coordonarea unor programe științifice internaționale.

 ICAI are drept misiune dezvoltarea științelor fundamentale și aplicate prin cercetări multidisciplinare și promovarea transferului de cunoaștere științifică către învățământ, cultură și mediul economic.

Institutul este structurat în două departamente: Departamentul cercetare-dezvoltare și Departamentul formare continuă și consultanță.