Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare„Constantin Angelescu“

Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu“ continuă activitatea de cercetare-dezvoltare a Centrului de Cercetări Avansate al AOSR și deopotrivă, este implicat în valorificarea rezultatelor cercetărilor științifice finanțate de Academie.

Misiune: dezvoltarea științelor fundamentale și aplicate prin cercetări multidisciplinare și promovarea transferului de cunoaștere științifică către învățământ, cultură și mediul economic.

Obiectivele urmărite în acord cu misiunea:

  • instrument-cadru științific care să promoveze, susțină și valorifice cercetările fundamentale, aplicate, de nișă sau interdis­ciplinare ale membrilor AOSR în cooperare și colaborare cu instituții similare din țara și străinătate prin intermediul unor pro­grame și proiecte vizionare în acord cu tendințele mondiale ale dome­niilor sale de competentă; 
  • “point of single contact” pentru cooperări și colaborări între instituții de cercetare-dezvoltare, universități, mediu de afaceri și sistemele de finanțare în scopul facilitării construirii de pro­grame și proiecte de larg interes științific și economic;
  • componentă stabilă și funcțională de cercetare-dezvoltare în sistemul național de cercetare și în rețelele internaționale pe diferite domenii de competentă.
  • consultanță și formare continuă pentru agenți economici și entități culturale

Institutul, prin afilierea sa, beneficiază de reale avantaje:

– funcționarea sub egida AOSR, entitate constituită prin lege, cu o tradiție de peste 80 de ani;

– posibilitatea cooperării directe cu specialiști de înalt nivel științific – membrii ai AOSR;

– posibilitatea dezvoltării de proiecte în direcții de vârf în toate domeniile științifice;

– utilizarea în comun a infrastructurii funcționale a AOSR – și/sau a partenerilor asociați.

Componenta organizatorică

Institutul funcționează prin două departamente care cuprind cercetători cu înaltă competență științifică:

  • Departamentul cercetare-dezvoltare  are ca obiectiv general realizarea de proiecte de cercetare dezvoltare, atât la nivel de specializări de nișă cât și interdisciplinare.
  • Departamentul formare continuă și consultanță, orientat catre activități online (Departamentul Elearning) are ca obiectiv principal  promovarea și dezvoltarea de cursuri de perfecționare și asigurarea serviciilor/contractelor de consultanță la cerere.

Date de contact:

Tel. 00-4031/107 .06.59;

Fax. 00-4021/314.75.39,

Web-site: www.aosr.ro, E-mail: icai@aosr.ro

Adresa:

București, Str. Ilfov nr.3,  sector 5, România